حیا و حجاب از دیدگاه شاعران پارسی

  مولوی

چه کارستان که دای اندر این دلshia muslim

                          چه بت ها می نگاری اندر این دل

حجاب عزت ار بستی بیرون

                               به غایت آشکاری اندر این دل

                         ***********

در غم آنم که او خود را نماید بی حجاب

                هیچ اندربند خویش و خودنمایی نیستم

 

 

 

shia muslim

       جامی

 

    در پرده تو خجسته ماهی ست

                           کز چشم دلت بدو نگاهی ست

 

 

 

 

 

 

shia muslimحافظ

 

گر من آلوده دامنم چه عجب

                       همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا

                           پرده دار حریم حرمت اوست

 

 

 

 

 

shia muslimعطار

ای در حجاب عزت پنهان شده در غیرت

                          نادیده گرد کویت مردان کار دیده

تو همچو آفتابی در پرده ها نشسته

                       یک آه عاشقانت صد پرده بر دریده

                  *******************

...چندین حجاب و بنده به ره گرفته ای

                          تا هیچ خلق پی نبرد راه کوی تو

چون مشک در حجاب شدی در میان جان

                             تا ناقصان عشق نیابند بوی تو

 

 

 

shia muslim

خاقانی

 

   دردا که چون گل خلوت پرده بدرید

                       آن گل رخ ما پرده نشینی بگزید

 

 

 

 

 

 

* به راستی چرا در اشعار عارفانه،محجوب و معشوق همیشه در پرده ای از حجاب است؟!

حریم ریحانه

 

پ.ن: تولد امام جواد رو تبریک می گم.

   التماس دعای فراوون

/ 0 نظر / 69 بازدید