طرح ملی خادمین شهدا فدک

شکر که این بار هم روزی مان میشود
بودن و نفس کشیدن کنار ستارگانی که خود «عند ربهم یرزقون اند »...
باران آفتاب و مهر است که هر بار اینجا بر سرمان میبارد ...
.
جای شما خالی ست میان خادمین شهدا
با ما همراه باشید 
پنج شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۸
خواهران قطعه ۵۰
برادران قطعه ۴۴

بهشت زهرا (س)

طرح ملی خادمین شهدا فدک

www.fadak44.ir

 

shia muslim

/ 0 نظر / 117 بازدید